Taalbeschouwing is de motiverende factor voor taalbeheersing. Dat is de opvatting die Wim Daniëls heeft.  Wat is taal nu precies, hoe zijn we aan onze woorden gekomen? En wie heeft waarom ooit onze spellingregels geformuleerd zoals ze op dit moment zijn? En namen, bestaan die eigenlijk wel? Of zijn namen gewoon woorden die we met een hoofdletter zijn gaan schrijven?

Taalbeschouwing kan ervoor zorgen dat de band tussen de taal en de taalgebruiker veel inniger wordt. Dat zorgt niet alleen voor een veel grotere bereidheid die taal zorgvuldig te gebruiken, het wordt er ook gemakkelijk door. Voor het onderwijs bepleit Wim Daniëls een ontdekkingstocht naar de taal die in elke leerling schuilt. Die ontdekkingstocht maakt de band tussen leerlingen en taal veel hechter. Ze zorgt voor inzicht in wat taal is en voor een grotere motivatie om moeite te doen voor het goed gebruiken van de taal.

 

Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio