• Uden
 • Deze positie is vervuld

Udens College

Het Udens College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is onderwijskundig en organisatorisch verdeeld in twee sectoren: de sector vmbo en de sector havo/vwo, elk op een eigen locatie in Uden. De school telt ongeveer 2800 leerlingen en 350 medewerkers.

Afdeling:
RvT
Periode:
-
Dienstverband:
-
Reactie sturen aan:
m.philipse@udenscollege.nl
E-mailadres reacties:
m.philipse@udenscollege.nl
Reageren t/m:
16 september 2020

De Raad van Toezicht van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden (Udens College) is op zoek naar een:

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Lid van de Raad van Toezicht

 • Met aandachtsgebied personeelsbeleid

 

Het bestuur van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden is het bevoegd gezag van het Udens College, een brede scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium.

 

Het bestuur stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van voortgezet onderwijs aan leerlingen uit Uden en omgeving, een en ander op grondslag van samenwerkingsonderwijs, welk onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten en stromingen.

 

De Raad van Toezicht werkt volgens het Policy Governance®-model. Het ondersteunt bij het expliciteren van de werkwijze van de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht van het Udens College ontstaan in de loop van de tweede helft van dit jaar door reglementair terugtreden de volgende 2 vacatures:

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied personeelsbeleid):

 

Functieomschrijving, geldend voor beide vacante functies:

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat op het niveau van de bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de bestuurder staat.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:
  • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
  • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
  • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
  • besluitvaardig te handelen;
  • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
  • ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
   door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
  • om het eigen functioneren te (laten) evalueren;
  • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de
  • vergaderingen en voor eventuele overige taken;

Van de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van de bestuurder;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

Inspanning De Raad van Toezicht vergadert circa 6 maal per jaar in de avonduren. De leden dienen de vergadering goed voor te bereiden en de actiepunten uit de vergadering uit te voeren.

Solliciteren De procedures met betrekking tot de werving voor de Voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht wordt uitgevoerd door de huidige leden van de Raad van Toezicht met ondersteuning vanuit het Bedrijfsbureau van het Udens College.

U kunt uw sollicitatie met motivatie én curriculum vitae tot en met woensdag 16 september 2020 richten aan:

Udens College,
t.a.v. Raad van Toezicht
Via e-mail: m.philipse@udenscollege.nl

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 21 en 22 september 2020 vanaf 17:30 uur op het bedrijfsbureau van het Udens College, Schepenhoek 203, 5403 GB Uden.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden / Udens College verwijzen wij u naar: www.udenscollege.nl . in een later stadium worden er nog enkele relevante documenten beschikbaar gesteld.

 

Lid onderwijsnetwerk ORION                              Academische Opleidingsschool

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Copyright © 2020 · Designed by Weij Reclamestudio