• Uden

Udens College

Het Udens College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school is onderwijskundig en organisatorisch verdeeld in twee sectoren: de sector vmbo en de sector havo/vwo, elk op een eigen locatie in Uden. De school telt ongeveer 2850 leerlingen en 350 medewerkers. Medio 2019 zal een aanzienlijk deel van de gebouwen voor havo/vwo vervangen zijn door nieuwbouw.

Afdeling:
Sector Havo-Vwo en / of VMBO
Periode:
Op oproepbasis
Dienstverband:
-
Reactie sturen aan:
sollicitaties@udenscollege.nl
E-mailadres reacties:
sollicitaties@udenscollege.nl
Reageren t/m:
24-februari-2019

Ligt jouw hart bij coaching op het leerproces van leerlingen van 11 tot 18 jaar en ben je flexibel (inzetbaar)? Dan is de ‘leerlingcoach-pool’ jouw nieuwe uitdaging!

Binnen het Udens College is er op beide sectoren een belangrijke plaats ingeruimd voor het coachen van leerlingen op het eigen leerproces. Bijna alle docenten hebben deze coach-taak. Als gevolg van bijvoorbeeld verschuiving van werkzaamheden of vervanging bij ziekte zoekt het Udens College (ervaren) coaches die snel ingezet kunnen worden om de leerlingcoaching door te laten gaan. Hiertoe is er een leerlingcoach-pool opgezet waarvoor we zoeken:

(Ervaren) leerlingcoaches op oproepbasis
met een achtergrond als coach en / of met een (PABO-)lesbevoegdheid

Werkzaamheden

 • Het voeren van individuele coachgesprekken met leerlingen (5 tot 15 per week) waarin je focust op doelen, leerproces en leerinhoud;
 • Met een duo-partner verantwoordelijkheid nemen voor basisgroep-bijeenkomsten (2 tot 3 per week) en deelnemen aan een wekelijkse overlegmoment;
 • Het monitoren van sociaal-emotioneel welzijn en persoonlijke ontwikkeling van de leerling;
 • Het geven van ontwikkelingsgerichte feedback, zodat de leerling gaat nadenken over hoe het leren aan te pakken en het samen onderzoeken van verbetermogelijkheden;
 • De leerling coachen op loopbaanoriëntatie.

Competenties, functie-eisen en houding van de leerlingcoach

 • Je hebt ervaring als coach en een afgeronde coachopleiding (HBO-niveau) en / of een (PABO-)lesbevoegdheid;
 • We vragen een flexibele houding, waarmee je snel je weg kunt vinden binnen de organisatie van de school;
 • Als leerlingcoach ben je in staat om leerlingen te coachen bij het ontwikkelen van cognitieve, sociale en persoonlijke (leer)vaardigheden;
 • Je hebt zelfkennis, zelfvertrouwen en een authentieke werkwijze. Je weet de coachee centraal te stellen;
 • Je hebt vertrouwen in het vermogen van de coachee om zelf keuzes te maken, zelf koers uit te zetten, te leren van ervaringen en zelf oplossingen te vinden. Je werkt door ‘niet te weten en niet te werken’ (de koers en inhoud van het traject laat je over aan de coachee). Je zet aan tot bewustwording, beweging en perspectiefverbreding;
 • Je werkt op basis van gelijkwaardigheid en er is commitment over rollen en werkwijze. Je verplicht je tot resultaatgericht en gefaseerd werken, waarbij de weg ook als doel wordt gezien;
 • Je bent in staat om actief te luisteren, vragen te stellen, te confronteren en om gedrags- en denkpatronen en leerthema’s te signaleren, te benoemen en bespreekbaar te maken.

Wij bieden:

 • Bij daadwerkelijke inzet een weektaak verspreid over 2 tot 4 dagen (met name ochtenden) van 6 tot 10 klokuren;
 • Een uurtarief van € 20,- of € 25,- bruto per uur gebaseerd op schaal 10 van de cao VO, afhankelijk van achtergrond / ervaring én opbouw van 10,9% aan vakantiedagen;
 • Een mooie en specifieke opdracht binnen een enthousiast en gedreven team binnen het Udens College.

Voor meer informatie over (de ontwikkelingen binnen) het Udens College kunt u terecht op: www.udenscollege.nl .

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u tot en met zondag 24 februari 2019 sturen aan:

dhr. D. van Son, Hoofd P&O Udens College via sollicitaties@udenscollege.nl .

 

Lid onderwijsnetwerk ORION                                                          Academische Opleidingsschool

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar sollicitaties@udenscollege.nl

Copyright © 2019 · Designed by Weij Reclamestudio