• Helmond
  • Deze positie is vervuld

Jan van Brabant College

Het Jan van Brabant College is een openbare school en bestaat uit twee zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg. Beide vestigingen vallen onder het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant te Helmond. De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-t, havo, vwo en tweetalig havo en tweetalig vwo onderwijs aan. De vestiging Deltaweg biedt mavo/vmbo-GL/TL en lwoo aan. De nevenvestiging Gasthuisstraat biedt Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) aan. Onze school streeft ernaar iedere leerling de meest geëigende en verantwoorde leerweg te bieden. De uitbreiding van het onderwijsaanbod met tweetalig onderwijs past in ons beleid om talent van leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Alle medewerkers werken hard aan het waarmaken van onze  onderwijsambitie: het bieden van een leeromgeving waar jonge mensen goede ontwikkelmogelijkheden en optimale kansen op een diploma hebben. Deze ambitie blijkt ook uit onze participatie als Brainport school die in het curriculum gericht en structureel werkt aan de ontwikkeling van 21st century skills.

Afdeling:
stage
Periode:
tot 10-7-2020
Dienstverband:
stage
Reactie sturen aan:
P. de Caluwe
E-mailadres reacties:
vacature@janvanbrabant.nl

Wij hebben een stageplaats beschikbaar voor een onderwijsassistent met een creatieve vibe!

Ter ondersteuning van de sectie kunst op de vestiging Molenstraat hebben wij een stageplaats beschikbaar voor de opleiding onderwijsassistent, niveau 4.

Ben je:

  • geïnteresseerd in de creatieve vakken;
  • goed in samenwerken;
  • communicatief vaardig;
  • een aanpakker?

Kom dan jouw stage lopen op de inspirerende kunstafdeling van de vestiging Molenstraat in Helmond!

Wil je meer informatie of je interesse kenbaar maken, stuur dan een e-mail aan p.ruijsink@janvanbrabant.nl.

Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio