• Schijndel
  • Deze positie is vervuld

Website Elde College

Het Elde College is een katholieke, brede scholengemeenschap voor (t)vwo, vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Een brede scholengemeenschap die groot is in het klein zijn: het onderwijs is kleinschalig ingericht rondom opleidingen en leerjaren in een geborgen en veilig leer- en werkklimaat. Het Elde College telt ongeveer 2100 leerlingen en 250 medewerkers. De school heeft twee sectoren met ieder een eigen sectordirecteur: De ene sector omvat tweetalig vwo, vwo en havo. De andere sector omvat vmbo en praktijkonderwijs. De locatie in Sint-Michielsgestel valt onder de sector vmbo en werkt met een 75 minutenrooster. Beide sectoren zijn georganiseerd in teams die zorgen voor alles wat met het onderwijs te maken heeft voor hun deel van de sector. Daarnaast spelen de vaksecties een grote rol. Deze vaksecties bestaan uit enthousiaste, veelzijdige docenten die in een goede sfeer samenwerken en elkaar ondersteunen. Ben jij proactief, collegiaal en bevlogen en heb je zin om te werken op een school met een duidelijke visie op onderwijs, dan zijn wij op zoek naar jou!

Afdeling:
Elde College, sector Bedrijfsvoering
Periode:
Tijdelijk dienstverband tot 1 september 2020. De benoeming is in principe voor één jaar, met uitzicht op voortzetting van het dienstverband bij voldoende functioneren en beschikbare formatieruimte.
Dienstverband:
0,8-1,0 WTF (32-40 uur, werktijdfactor en werkdagen zijn in overleg te bepalen)
Functie-eisen:
Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting facilitair, techniek of bouwkunde. Je hebt een aantal jaren ervaring in een soort gelijke functie. Je hebt brede kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van (onderwijs)gebouwen en de inkoop en logistiek die hiermee gemoeid is. Daarnaast hebt je brede kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen en de Arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving en inspectierichtlijnen.Een kandidaat met technische kennis, een bouwkundige achtergrond en kennis van brandmeldinstallaties heeft onze voorkeur.Je bent vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages en het coördineren van werkzaamheden. Je bent in het bezit van een BHV diploma. Je kunt goed omgaan met diverse computerprogramma’s zoals Outlook, Word, Excel en bij voorkeur Afas.
Reactie sturen aan:
vacatures@eldecollege.nl
Arbeidsvoorwaarden:
Salarisschaal 8 (cao-VO), afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de kandidaat en de af te spreken werkzaamheden.
E-mailadres reacties:
vacatures@eldecollege.nl
Reageren t/m:
13-augustus-2019

1. Coördinatie op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud. Dit houdt onder andere in:

– inventariseert de staat van onderhoud van gebouwen en van de inventaris en adviseert met betrekking tot vervanging en reparatie;

– houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;

– ziet toe op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en terreinen;

– levert gegevens aan voor het jaarlijks onderhoudsplan en zorgt na vaststelling door de (centrale) directie voor de uitvoering ervan;

– koopt binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten materialen (zoals kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten) in;

– voert overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging), vraagt offertes aan en beoordeelt deze;

– stelt mede kostencalculaties op;

– beoordeelt door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid;

– organiseert het verhuur en medegebruik van de gebouwen door derden;

– geeft opvolging aan actiepunten voortkomend uit het plan van aanpak RI&E;

– voert het energiebeheer op de locaties uit.

 

2. T.a.v. Leiding geven aan de onderhoudsmedewerkers, receptie, inkoopmedewerker en kantinemedewerkers, in totaal 7 medewerkers.

– stelt de planning van de afdeling op, bewaakt deze en geeft prioriteiten aan;

– draagt zorg voor verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden;

– begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden.

Copyright © 2019 · Designed by Weij Reclamestudio