Website ds. Pierson College

Het ds. Pierson College voor vmbo (theoretische leerweg), havo en atheneum is een protestants-christelijke school met een open karakter. Het ds. Pierson College maakt deel uit van het onafhankelijk onderwijsnetwerk ORION. De school heeft ruim 1.600 leerlingen en 170 personeelsleden. In een modern gebouw wordt vorm gegeven aan eigentijds onderwijs. De school heeft een sterk leerlinggericht karakter en werkt actief aan leerlingbegeleiding en effectief onderwijs. In de Tweede Fase is er naast klassikale lessen ook keuzewerktijd. Er is ruim aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, de begeleiding van nieuwe docenten en de bevordering van onderlinge betrokkenheid.

Afdeling:
ds. Pierson College
Periode:
vanaf 06-01-2020
Dienstverband:
De benoeming is in principe t/m einde schooljaar, met uitzicht op voortzetting van het dienstverband bij voldoende functioneren en beschikbare uren.
Functie-eisen:
2e graads bevoegdheid
Reactie sturen aan:
mw. S. Verhoeven
Arbeidsvoorwaarden:
cao VO. De selectie en gesprekken zullen in week 43 en/of 44 plaatsvinden.
E-mailadres reacties:
sollicitatie@pierson.nl
E-mailadres meer informatie:
s.verhoeven@pierson.nl
Contactpersoon meer informatie:
mw. S. Verhoeven
Telefoonnummer meer informatie:
0736442929
Reageren t/m:
20-oktober-2019

Met ingang van 6 januari 2020 hebben wij de volgende vacature:

docent(e) Nederlands

2e graads bevoegdheid, ongeveer 0,7 fte.

 

Het gaat om 17 lesuren in de onderbouw. De vacature betreft een LB-functie.

 

Wij zijn op zoek naar een sterke, resultaatgerichte teamspeler die het prettig vindt en in staat is om:

* de visie en missie van de school tot uitdrukking te brengen in het eigen handelen;
* bij te dragen aan de ontwikkeling van eigentijds onderwijs;
* verantwoordelijkheid te dragen;
* oplossingsgericht te werken;
* de eigen deskundigheid en professionaliteit te blijven ontwikkelen;
* tot de voorlopers te behoren.

Iedereen die terugblikt op zijn of haar schooltijd, herinnert zich iemand die echt aandacht had voor u. De persoon die ervoor zorgde dat u kon groeien en bloeien, dat u uzelf veilig voelde op school. Iemand binnen de schoolmuren die u stimuleerde om uw talenten te ontdekken, uzelf te ontwikkelen én uzelf te zijn. Het ds. Pierson College vindt het belangrijk om die veilige leeromgeving te bieden. Het is voor u een uitdaging om leerlingen op een interactieve manier wegwijs te maken in de wereld van de Nederlandse taal. Kennis delen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren zijn voor u redenen waarom u ervoor gekozen hebt om voor de klas te gaan staan.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar sollicitatie@pierson.nl

Copyright © 2019 · Designed by Weij Reclamestudio