http://

Titel WorkshopSchrijfprocessen in beeld
OmschrijvingDeze workshop gaat over schrijfprocessen. Wat kun je doen om meer over schrijfprocessen van leerlingen te weten te komen, wat hebben leerlingen aan die kennis?
In de loop van de tijd hebben we een vragenlijst ontwikkeld waarmee leerlingen hun schrijfproces kunnen vastleggen in vier aspecten: de mate waarin zij voorafgaand aan het schrijven nadenken over de tekst, de mate waarin zij aandacht besteden aan revisie achteraf, de mate waarin hun ideeënontwikkeling tijdens het proces stokt, en de mate waarin zij tijdens het schrijven hun tekst in de gaten houden.

In het voorjaar van 2019 heb ik op acht scholen lessen gegeven aan leerlingen over schrijfprocessen bij teksten op basis van documentatie. Die les wil ik met de deelnemers delen. We kijken ook naar de relaties tussen schrijfprocessen en tekstkwaliteit: is het inderdaad een goed advies om leerlingen te stimuleren om hun eerste versie flink om te gooien, of veel tijd en aandacht te besteden aan het voorbereiden van de tekst via ‘bouwplannen’? Ik geef een kort overzicht van onderzoek naar effectieve didactieken, en dan proberen we te bedenken aan de hand van voorbeeldleerlingen met specifieke schrijfprocessen welke adviezen die leerlingen zouden kunnen krijgen.
WorkshopleiderGert Rijlaarsdam, Universiteit van Amsterdam.
DoelgroepDocenten Nederlands, /HAVO/VWO bovenbouw
Maximaal aantal deelnemers20
In deze workshop leer je1. Inzicht in de componenten van schrijfprocessen en het samenspel tussen die componenten en de individuele variaties
2. Leerlingen inzicht te geven in hun schrijfprocessen
3. Kennismaken met verschillende manieren om inzicht te krijgen in schrijfprocessen (vragenlijst, ‘piepjestest’, schermfilms, keylogging-recording)
4. Inzicht in essenties van effectieve schrijfdidactie.
Werkvormen1. Interactieve presentatie/demonstratie
2. Aan de hand van voorbeeldleerlingen de variatie van schrijfprocessen in kaart brengen
3. Vraag en antwoord
4. Kijken en analyseren (leerlingen op video, schrijfprocesgrafieken) .
Voorkennis of voorbereiding/benodighedenWie dat wil kan een klas aanmelden voor onderzoek: ik stuur de link naar de vragenlijst, en uw leerlingen vullen die in, ca 8 minuten, in de klas, op hun telefoon, I-pad, laptop etc. Ik analyseer de gegevens en stuur u een korte powerpoint met de resultaten. U kunt de workshop dan gebruiken als opstap om met uw leerlingen de resultaten van de vragenlijst te bespreken.
Stuur mij een bericht dat u met uw klas wilt deelnemen: g.c.w.rijlaarsdam@uva.nl. Als uw klas de vragenlijst invult voor 20 september, kan ik de resultaten meenemen in de workshop. Ik kan maximaal vijf klassen analyseren. Kosten: voor lede Levende Talen gratis, voor wie geen lid is: een lidmaatschap (of equivalent 85 euro, donatie aan Levende Talen Nederlands).

Copyright © 2020 · Designed by Weij Reclamestudio