Titel WorkshopVooroordelen, stereotypen en discriminatie bespreekbaar maken in de klas.
OmschrijvingPraten over vooroordelen en stereotypen kan lastig zijn. Ook discriminatie is vaak een beladen onderwerp, waarbij emoties loskomen. Door deze thema’s toch bespreekbaar te maken help je leerlingen nadenken over hun eigen denkbeelden en gedrag. Er zal gewerkt worden met gespreksvormen en discussietechnieken uit de Deep Democracy. Met Deep Democracy zoek je actief naar de verschillen die leven in de klas en geef je ruimte aan alle leerlingen om hun meningen/ideeën/gevoelens te vormen en te uiten. Zo voorkom je escalatie en creëer je een constructieve dialoog.
WorkshopleiderJurmet Huitema-de Waal
DoelgroepDocenten maatschappijvakken
Maximaal aantal deelnemers20
In deze workshop leer jeTijdens deze workshops leer hoe je in een veilige open sfeer gevoelige onderwerpen bespreekt met de klas. Hoe je leerlingen helpt bij het nadenken over hun eigen gedrag, denkbeelden en emoties. En wat je kan zeggen als een leerlingen een discriminerende opmerking maakt. Je ontdekt welke persoonlijke factoren mede bepalen hoe erg een opmerking wordt gevonden. Waar ligt jouw grens? Je leert met een open houding een gesprek te voeren en hoe je één op één discussies voorkomt.
WerkvormenActiverende werkvormen direct te gebruiken in je klas. Bijvoorbeeld het spel ‘Op het eerste gezicht’ en de situatiekaarten.
Daarnaast werkvormen uit de Deep Democracy.
Voorkennis of voorbereiding/benodighedenGeen.
Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio