Regie op je professionaliteit

Uitgangspunt van ORION Werkt! is het bevorderen van “van werk naar werk” en het stimuleren van professionaliteit binnen ORION.

ORION Werkt! richt zich in de allereerste plaats op de individuele ORION medewerker, vanuit de overtuiging dat een organisatie op zijn sterkst is als deze zijn mensen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Doel is om talenten te ontwikkelen of nieuwe vaardigheden aan te leren om een loopbaan meer vorm te geven. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan en in alle levensfasen.

Met dit ontwikkel- en kenniscentrum bieden de ORION scholen hun medewerkers ondersteuning in hun talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of in het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden.

Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio