Stages

Loop stage bij een ORION school omdat:

• U stage loopt bij een zelfstandige, kritische school voor voortgezet onderwijs die grote waarde hecht aan het opleiden van studenten in de lespraktijk.
• De kans op een baan groter wordt. Door een stage weten wij wat de stagiaire in huis heeft en de stagiaire heeft een goed beeld van de ORION-school.
• U de kans (afhankelijk van de mogelijkheden bij de school) krijgt om mee te doen aan intervisiebijeenkomsten en trainingsprogramma’s voor nieuwe docenten.
• U volwaardig mee loopt met een ORION-school. Dat betekent dat de stagiaire uitgenodigd wordt voor vergaderingen, leerlingbespreking, studiebijeenkomsten, personeelsuitstapjes etc.

Kortom: Bij een ORION-school krijgt een stagiaire volop de kans om zich te ontwikkelen!

Zie ook: http://www.wordleraarinhetvo.nl

IMG_0020

Copyright © 2020 · Designed by Weij Reclamestudio