Klik hier voor een filmpje en een aantal presentaties die zijn gegeven op 5 oktober 2017!

Op 5 oktober 2017 organiseert ORION een studiedag voor vaksecties en OOP-teams. Veertien ORION-locaties nemen hieraan geheel of gedeeltelijk deel. Voor de ruim 1400 deelnemers wordt op 4 locaties een programma aangeboden.

  • voor de talen secties op het Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan; heb je een eigen device (liefst een laptop)? Breng hem mee, zeker voor deze locatie!
  • voor  de science secties op het Frits Philips Lyceum, Avignonlaan 1 in Eindhoven;
  • voor de maatschappijvakken en het OOP op het Pius X College aan de Tuinstraat in Bladel;
  • voor de secties LO/creatief/praktijk en verzorging en de beroepsprofielen bovenbouw vmbo op het Udens College, sector vmbo, aan het Kleinveld 25Uden
  • voor rectoren/bestuurders/teamleiders/directieleden OP is er een apart leiderschapsaanbod, eveneens op het Frits Philips Lyceum in Eindhoven.

Meer informatie over de verschillende programma’s is te vinden op de links hieronder (klik op de foto van de betreffende locatie).
De programma’s zijn samengesteld door een voorbereidingsgroep van docenten en OOP van verschillende ORION-scholen en twee leden van de ORION stuurgroep Kwaliteitszorg. De basis voor de programma’s zijn de vragen en wensen van secties en OOP-teams, die op de scholen zijn opgehaald in een inventarisatieronde in het voorjaar.

ORION-scholen die in hun geheel deelnemen, zijn: Pius X, Sancta Maria mavo, Stedelijk College Eindhoven locatie Henegouwenlaan, het Udens College locatie havo/vwo en vmbo, Voortgezet Onderwijs Best Oirschot (Heerbeeck College en Kempenhorst College), het Willibord gymnasium, het Christiaan Huygens College (CH Lyceum, Olympia en Frits Philips Lyceum). Daarnaast neemt een aantal secties deel van het Commanderij College en is er een aantal deelnemers van het Lorentz Casimir Lyceum en het Stedelijk College Eindhoven aan de Oude Bossche Baan.

SCE HENE-GOUWENLN: TALEN

FRITS PHILIPS LYCEUM: SCIENCE & LEIDERSCHAP

PIUS X COLLEGE: MIJ-VAKKEN EN OOP

UC VMBO: LO, CREATIEF, PRAKTISCH & BB BEROEPS-GERICHT

Copyright © 2019 · Designed by Weij Reclamestudio