Collegiale consultatie is bedoeld om inzicht te krijgen in de eigen talenten en ontwikkelpunten, en om de kwaliteit van je persoonlijk handelen te borgen en waar nodig te verbeteren.
Tevens is het een voordeel dat bij collegiale consultatie je een sterke professionele band met je collega’s en krijgt.

Door aan collegiale consultatie deel te nemen leer je van en met elkaar. Het geven/ontvangen van feedback wordt een vanzelfsprekendheid.
Samen creƫer je steeds meer een open-deur cultuur waarin je als vanzelfsprekend kunt werken aan je verdere professionalisering.

Binnen ORION wordt veel waarde gehecht aan collegiale consultatie om medewerkers te ondersteunen in hun professionalisering. Zo worden er jaarlijks professionele audits georganiseerd voor medewerkers individueel en sectie audits.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Nancy Plasmans (n.plasmans@vobo.nl) of Annemie van de Moosdijk (a.vandemoosdijk@udenscollege.nl).

Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio