Opleiden in de school

Een belangrijk deel van de opleiding van studenten in lerarenopleidingen is het kennismaken met de schoolpraktijk, via stages of opdrachten op scholen.

Bij het opleiden van leraren werken de ORION-scholen in en rond Eindhoven veel samen met de lerarenopleidingen van Fontys en de TU Eindhoven. Scholen in Noordoost Brabant hebben veel studenten van het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (ILS HAN) en de Radboud Universiteit (ILS RU).

Er zijn afspraken over het aantal studenten dat jaarlijks stage kan en mag lopen op een school. Voor Fontys ligt dit aantal op minimaal twintig. Ook stellen de lerarenopleidingen eisen aan de begeleiding van studenten in de scholen. De ORION-scholen en lerarenopleidingen hebben vaste contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en het leerproces van studenten.

Sinds enkele jaren heeft het ministerie een beperkt aantal samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen erkend als Opleidingsscholen. Kenmerk van een Opleidingsschool is veel aandacht voor de begeleiding van studenten. Bovendien zijn deze scholen actiever betrokken bij de opleiding van de aanstaande leraren: zij voeren een deel daarvan zelf  uit.

Binnen Orion is  het Udens College een partner in een Opleidingsschool, samen met ILS HAN,ILS RU en de Eindhoven School of Education van de TU/e.

Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio