Titel WorkshopDossieropbouw
OmschrijvingDe workshop ‘Dossieropbouw’ beoogt de deelnemers meer inzicht te geven in de arbeidssituatie van hun medewerkers en hen aanknopingspunten te bieden voor de aanpak van functioneringsproblemen. Aandacht wordt besteed aan het opstellen van een gespreksverslag. Aan de hand van een casus en een powerpoint presentatie wordt ingegaan op de volgende vragen:

a. Wat accepteert een leidinggevende van de medewerkers, waar liggen de grenzen?
b. Hoe kan een gevoel van onmacht bij een leidinggevende bij de aanpak van problemen worden voorkomen?
c. Wanneer gaat de leidinggevende gebeurtenissen/gesprekken vastleggen en welke waarde heeft een persoonlijke notitie?
d. Wat zijn de minimale eisen bij verslaglegging?
e. Heeft een werknemer recht op inzage in zijn of haar dossier?
f. Wat is het verschil tussen ‘onmacht’ en ‘onwil’?
g. Welke interventies en welke sancties zijn wanneer mogelijk?
h. Ontwikkelingen in het arbeidsrecht, de WAB.
i. Begrippen als goed werkgever en goed werknemer, redelijkheid en billijkheid, goede trouw, zorgvuldigheid en de motiveringsplicht.
j. Ziekte in combinatie met functioneringsproblemen
WorkshopleiderJolien Janse – Velema (VERUS)
DoelgroepPersoneelsfunctionarissen en leidinggevenden
Maximaal aantal deelnemers22
In deze workshop leer jeZie bij 'omschrijving'
WerkvormenInteractief, PowerPoint, casuïstiek
Voorkennis of voorbereiding/benodighedenn.v.t.
Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio