DAGPROGRAMMA MAATSCHAPPIJVAKKEN/OOP

LOCATIE: PIUS X COLLEGE, BLADEL

 08.30 uur  Inloop
 09.00 uur  Welkom & kickoff
 09.30 uur  Voordracht Theater PlayBack (klik voor meer info)
 10.30 uur  Pauze & keuze workshop
 11.00 uur  Workshopronde Maatschappijvakken  (klik voor meer info)
 Workshopronde OOP (klik voor meer info)
12.30 uur  Lunch
13.30 uur Workshops & ateliers  maatschappijvakken (klik voor meer info)
Workshops & ateliers OOP (klik voor meer info)
15.00 uur Netwerkcafé
 15.30 uur Afsluiting

 

Copyright © 2019 · Designed by Weij Reclamestudio