Titel WorkshopLees- en schrijfvaardigheid verbonden: syntheseteksten.
OmschrijvingSyntheseteksten zijn teksten op basis van bronnen. Het
doel is dat leerlingen informatie uit de verschillende bronnen afwegen, op logische wijze met elkaar in verband brengen en verwerken in een eigen, nieuwe tekst. Afgelopen schooljaar hebben we een lessenserie ‘syntheseteksten leren schrijven’ ontwikkeld en getest in 3-vwo.
In deze workshop voer je eerst een activiteit uit waardoor je je een beter beeld kunt vormen van de synthesetaak. Daarna maak je kennis met de belangrijkste leeractiviteiten uit de lessenserie. Ten slotte bekijken we syntheseteksten van leerlingen die deze lessen hebben gevolgd en bespreken we hoe syntheseteksten beoordeeld kunnen worden.
WorkshopleiderLiselore van Ockenburg
DoelgroepNederlands 3 en 4-havo/vwo.
Maximaal aantal deelnemers20
In deze workshop leer je• wat syntheseteksten zijn en waarom we ze belangrijk vinden,
• Iets over schrijfprocessen,
• hoe je leeractiviteiten om syntheseteksten te leren schrijven in je lessen kunt inpassen,
• de kwaliteit van leerlingteksten bespreken,
• en syntheseteksten beoordelen.
Werkvormen• Kijken en luisteren
• In groepjes: rangschikken van voorbeeldteksten
• Discussie: in kleinere en grotere groepen
Voorkennis of voorbereiding/benodighedengeen
Copyright © 2021 · Designed by Weij Reclamestudio